Ανακοίνωση Τιμής Μεριδίου

1. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την Φ951.1/56/1231353/Σ.3308/12 Ιουλ 2022 Απόφαση Υ.Ε.Θ.Α. εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. 05/04/29-03-2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΣ που αφορά στον καθορισμό της τιμής μεριδίου, για το έτος 2022, όπως παρακάτω:

α. Από 01 Ιαν 2022 έως 30 Ιουν 2022, διατήρηση της τιμής μεριδίου στο ποσό των 4,9865€.

β. Από 01 Ιουλ 2022 έως 31 Δεκ 2022, αύξηση κατά 3,33% της τιμής μεριδίου στο ποσό των 5,1524€.

2. Η πληρωμή των αναλογούντων ποσών στους δικαιούχους προγραμματίζεται με τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2022.

-Ο-
Γενικός Διευθυντής

Δημήτριος Αντώνογλου

Ταξίαρχος