ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

1.      Μείωση Κύριων Συντάξεων σε Δημόσιο – ΔΕΚΟ-Τράπεζες για τους εξερχομένους με 35 έτη Υπηρεσίας το 2014.

Πρόκειται για μείωση του 1% του ποσοστού αναπλήρωσης . Σύμφωνα με παλαιότερο Νόμο τον 3029/2002 ο οποίος ισχύει και εφαρμόζεται σταδιακά από το 2008 και εντεύθεν με μειώσεις 1% κάθε έτος . Η συγκεκριμένη μείωση αφορά τα έτη ασφάλισης που διήνυσε ο ασφαλισμένος από το 2008 και εντεύθεν , και όχι τα προηγούμενα . Έτσι ένας υπάλληλος που συμπληρώνει το 2014 στο Δημόσιο 35 έτη ασφάλισης θα συνταξιοδοτηθεί υπολογίζοντας τα 27 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης 80% και μόνο τα 7 χρόνια με 73% .

2.       Μειώσεις στις Επικουρικές Συντάξεις – « Ρήτρα Μηδενικού ελλείμματος.

Από το νέο έτος τα Επικουρικά Ταμεία είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν την « Ρήτρα Μηδενικού ελλείμματος »έτσι από το 2014 τα Ταμεία που παρουσιάζουν ελλείμματα θα πρέπει να προχωρούν σε   

«  ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  » .Σύμφωνα με τη Νομοθεσία , ανά τρίμηνο θα πραγματοποιούνται μελέτες για την βιωσιμότητα των φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και αναλόγως θα προσαρμόζονται οι παροχές . Επιπλέον σε όλα τα Επικουρικά Ταμεία δημιουργούνται « Ατομικοί Λογαριασμοί », ώστε οι συντάξεις να αντιστοιχούν απολύτως στις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου του

3.      Εφάπαξ Βοηθήματα .

Από το 2014 τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος . Το τελικό ποσό του εφάπαξ που θα διαμορφώνεται με τον νέο υπολογισμό θα εξαρτάται από μια σειρά παράγοντες, ενώ θα λαμβάνονται υπ’ όψη : τόσο τα οικονομικά του Ταμείου ( π.χ. έσοδα από εισφορές ) , όσο και η αναμενόμενη αποχώρηση ασφαλισμένων προς σύνταξη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα νέες μειώσεις στο καταβαλλόμενο ποσό , οι   οποίες εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο 20%.Το τελικό ποσό του εφάπαξ που πρόκειται να προσδιοριστεί κάθε χρόνο εξετάζεται , διότι είναι δεδομένο ότι τα Ταμεία έχουν σοβαρά προβλήματα , να λαμβάνονται υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του κάθε Ταμείου σε βάθος 10ετίας και όχι ενός έτους .

4.      ΕΚΑΣ .

Διακόπτεται από 1η Ιανουαρίου η καταβολή του ειδικού επιδόματος ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους που είναι  κάτω των 65 ετών . Οι δικαιούχοι του επιδόματος ( που πληρούν τις εισοδηματικές και άλλες προϋποθέσεις  ) θα λάβουν εκ νέου το επίδομα όταν συμπληρώσουν το 65 έτος της ηλικίας τους .Εξετάζεται η εξαίρεση των ΑΜΕΑ

5.      Συντάξεις ΟΓΑ.

Σύμφωνα με το Ν.2458/1997 οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που θα συνταξιοδοτηθούν το 2014 θα λάβουν 4% μικρότερη σύνταξη σε σχέση με εκείνη που θα λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2013 . Πρόκειται για τη σταδιακή μείωση της βασικής Σύνταξης (360 ευρώ )που ξεκίνησε το 2003 και θα ολοκληρωθεί το 2026 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο . ΣΗΜΕΙΩΣΗ . Η Βασική Σύνταξη του Ο.Γ.Α. αναπληρώνεται από την κύρια σύναξη και δεν επέρχεται ουσιαστική μείωση στο τελικό ποσό των 360 ευρώ.

6.       Πλασματικά έτη ασφάλισης .

Σύμφωνα με τους Νόμους 3863/2010 και 3865/2010 το έτος 2014 θα μπορούν να εξαγοραστούν επτά (7) πλασματικά έτη , αντί των 6 ετών που ίσχυαν για το 2013 . Οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1-1-2014 θα μπορούν να αναγνωρίσουν επτά (7) πλασματικά έτη. Τα έτη αυτά αφορούν : έτη Σπουδών , την Στρατιωτική θητεία , τον χρόνο γονικής άδειας , ανατροφής, ασθένειας , τακτικής ανεργίας ΟΑΕΔ , τα κενά ασφάλισης, τον χρόνο κύησης και λοχείας , τον πλασματικό χρόνο τέκνων κ.λ.π. Για το ΔΗΜΟΣΙΟ , όσοι θεμελιώνουν μετά την 1-1-2011 μπορούν να εξαγοράσουν τους πλασματικούς χρόνους των τέκνων, του στρατού και των σπουδών . Στον δημόσιο τομέα ο χρόνος των τέκνων και έως πέντε χρόνια υπολογίζεται ως επιπλέον . Δηλαδή το 2014 μπορούν να αναγνωριστούν έως και 12 πλασματικά έτη εκ των οποίων τα πέντε θα αφορούν τα παιδιά .

7.       ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΑΣ Ένστολων.

Ø  Ο απαιτούμενος χρόνος Ασφάλισης αυξάνεται για όσους ένστολους υπαλλήλους επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας από την 1-1-2014 , με την συμπλήρωση30 ετών και 6 μηνών συντάξιμου χρόνου ασφάλισης .

Ø  Όσοι εκ των ένστολων είναι τρίτεκνοι και συμπληρώνουν 20ετία , από την 1-1-2014 και μετά δεν θα έχουν ειδική μεταχείριση , όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη , και πλέον για την θεμελίωση του δικαιώματός τους θα έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς .

 

8.      ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ø  Το 2014 κάθε κατηγορία εισοδήματος θα φορολογείται με διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές αυτοτελώς , ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος ..             Αυτό σημαίνει ότι για το ίδιο ύψος εισοδήματος θα πληρώνει διαφορετικό φόρο ο μισθωτός  και διαφορετικό ο ελεύθερος επαγγελματίας και άλλον ο ιδιοκτήτης ακινήτου που εισπράττει ενοίκιο

Ø  Η εισφορά αλληλεγγύης θα συνεχιστεί σε περίπτωση που το ετήσιο εισοδήματα ξεπερνά τις 12.000 ευρώ . Υπενθυμίζουμε η εισφορά αλληλεγγύης κλιμακώνεται:

a.      με συντελεστή 1% για συνολικά ετήσια εισοδήματα (πραγματικά ή τεκμαρτά )ΑΠΟ 12.001 έως 20.000.ευρώ

β.      με συντελεστή 2% για συνολικά ετήσια καθαρό εισόδημα από 20.001 έως 50.001 ευρώ.

γ.       με συντελεστή 3% για συνολικά ετήσια καθαρό εισόδημα από 50.001 έως 100.000 ευρώ.

δ.      με συντελεστή 4% επι όλου του ποσού  για συνολικά ετήσια καθαρό εισόδημα άνω 100.000 ευρώ .

9.      ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Το 2014 Θα συνεχίσει να επιβάλλεται ο Φόρος Πολυτελείας σε ιδιοκτήτες ΙΧ με κυλινδρισμό κινητήρα άνω των 1929 κ.εκ. με τις εξαιρέσεις των 10 ετών και άνω κυκλοφορίας

10.  ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ø  Ο Φόρος μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται για εισόδημα έως και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ . Εφ’ όσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ , το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου . Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ.

Ø  ΑΠΟΔΕΙΞΙΕΣ.

Προκειμένου να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό της  μείωσης του φόρου , ο φορολογούμενος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον ΚΦΣ ή σε χώρες της Ε.Ε. για δαπάνες αγορών αγαθών και λήψης υπηρεσιών .

11.  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ

Η εφορία θα προχωρεί σε κατασχέσεις καταθέσεων και θυρίδων ακόμη και για χρέη που δεν έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα .

12.   ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟς ΜΙΣΘΩΤΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών

13.   Αιθαλομιχλη  – μετρα –

                     Εξεδόθη κοινή υπουργική απόφαση . η έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω αιθαλομίχλης

Έκπτωση που φτάνει στο 70% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν μέχρι 2.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο, και για όσους Δήμους εμφανίζεται το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων, η έκπτωση του 70% θα ισχύει για όσες ημέρες τίθενται σε εφαρμογή τα μέτρα μείωσης των αιρούμενων σωματιδίων (σσ: η αρμοδιότητα των ανακοινώσεων ανήκει στους Περιφερειάρχες), αλλά αφορά μόνο στο ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας, όχι δηλαδή και στις υπόλοιπες χρεώσεις, όπως φόροι, και Τέλος ΑΠΕ, που διαμορφώνουν το σύνολο ενός λογαριασμού.

Πάντως η ρύθμιση καλύπτει τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, αφού 9 στους 10 καταναλωτές της ΔΕΗ, «καίνε» το 4μηνο το πολύ μέχρι 2.000 κιλοβατώρες.

Όσο για το κόστος που προκύπτει από το συγκεκριμένο μέτρο θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό και προβλέπεται να ανέλθει σε 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το μέτρο της έμμεσης αυτής «πριμοδότησης» στις ηλεκτρικές συσκευές είχε συζητηθεί σε ευρεία σύσκεψη στη διάρκεια των γιορτών στο υπουργό Οικονομικών, υπό τον Γιάννη Στουρνάρα με συμμετοχή των κκ Σταϊκούρα, Μαυραγάνη, Θεοχάρη, της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, δηλαδή των κ.κ. Μανιάτη, και Παπαγεωργίου, καθώς και του επικεφαλής της ΔΕΗ Α. Ζερβού.

Πρόκειται για μια θετική κίνηση, η οποία όμως, αφενός έχει αμφίβολα αποτελέσματα, αφετέρου δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του όσο η κυβέρνηση αρνείται να ακούσει τις φωνές για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η γενεσιουργός αιτία για τη μαζική στροφή των καταναλωτών στα τζάκια που προκαλεί το πρόβλημα της αιθαλομίχλης είναι η μεγάλη αύξηση του φόρου που έκανε πανάκριβο το πετρέλαιο θέρμανσης.