Σας γνωρίζουμε ότι την 14/04/2016 διενεργήθησαν αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας σύμφωνα με το καταστατικό. Από τις Αρχαιρεσίες ανεδείχθη νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Α) Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος

Αντιπρόεδρος ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος

Ειδικός Γραμματέας ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ Χαράλαμπος

Ταμίας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος

Βοηθός Ταμία ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος

Μέλος ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς

Μέλος ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης

Μέλος ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας

Μέλος ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος

Μέλος ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ Σωτήριος

Αναπληρωματικά μέλη

Μέλος ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αθανάσιος

Μέλος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Βασίλειος

Μέλος ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Κωνσταντίνος

 

Β) Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος :ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος

Μέλος: ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος

Μέλος: ΖΩΗΣ Νικόλαος

 

 

Με εκτίμηση

 

                           Ο                                                                     Ο                            

         Γεν. Γραμματέας                                            Πρόεδρος

 

    Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ                                 Χρήστος ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ

Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ. ΑΣ.                    Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ. ΑΣ.