Σχετικά με τις αρχαιρεσίες της ΠΟΑΑΣΑ, επισυνάπτεται  αίτηση για την δήλωση ενδιαφέροντος των μελών που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές. Την δήλωση θα την καταθέσουν στον Σύνδεσμό μας προκειμένου αποσταλούν στην ΠΟΑΑΣΑ για κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

img443