Όπως γράφτηκε στο υπ΄ αρίθμ. 137 φύλλο της εφημερίδος «ΦΩΝΗ»  Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014, το τρέχον έτος (2014) είναι έτος αρχαιρεσιών για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σ.Α. οι οποίες θα γίνουν στο 15ο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Ιουνίου 2014 και σε ημερομηνία που θα ορισθεί αργότερα.

Θα ήταν ευχής έργον αν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες έτους 2014 είναι νέοι συνάδελφοι που θα επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά στις προσπάθειες και εργασίες της Ομοσπονδίας.

Επειδή η εκλογή των μελών θα γίνει από κοινό ψηφοδέλτιο με σταυρό προτιμήσεως των εκλεκτόρων (μελών αντιπροσώπων των Συνδέσμων), οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν, εκ των προτέρων τους υποψηφίους και να έχουν στη διάθεση  τους τα προσόντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει εκείνοι που θα αποφασίσουν να λάβουν μέρος στις διαδικασίες να αποστείλουν στην Ομοσπονδία σχετική δήλωση ενδιαφέροντος  με περιεχόμενο σύμφωνο με το αποστελόμενο έντυπο υποδείγματος.

Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να αποσταλούν από τους Συνδέσμους με σύντομο βιογραφικό σημείωμα ενός εκάστου των υποψηφίων μέχρι το τέλος Απριλίου 2014.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων πρέπει να αρχίσει αμέσως χωρίς να περιμένουν κάποιοι την τελευταία στιγμή.

Η Ομοσπονδία εντός του μηνός Μαΐου θα καταρτίσει το κοινό ψηφοδέλτιο και θα το  αποστείλει στους Συνδέσμους για την ενημέρωση των μελών τους που θα συμμετάσχουν στο 15ο Συνέδριο ως Σύνεδροι.         

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

        Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας                  Ο Πρόεδρος

 

 

Χρυσόστομος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ                 Θεόφιλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

         Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.             Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.