Ποιους τελικά εμπαίζει  το ΤΕΑΠΑΣΑ;

Το ΤΕΑΠΑΣΑ με έντυπα αιτημάτων που απέστειλε στις Ενώσεις Αποστράτων, για συμπλήρωση  από τους αποστράτους που έφυγαν μετά την 1.8.2012, εφαρμογή του ΙΙ Μνημονίου, ( ν.4093/2012) και με περιεχόμενο τον επαναπροσδιορισμό του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, λόγω κρατήσεων που έγιναν για την αιτία αυτή, από τα χρήματα που έλαβαν ως αναδρομικά τέλος του έτους.

Αυτή η περίεργη γαλαντομία του Ταμείου, ομοιάζει πολύ με τη ρήση, «φοβού τους Δαναούς και δώρα φέρουσιν», καθόσον το ποσό που θα  επιστραφεί δεν θα ξεπερνά κατ’ εκτίμηση, στην καλύτερη περίπτωση τα 500€, ενώ κανονικά αν εφάρμοζαν, όπως όφειλαν τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελ. Σ. και για την περίπτωση των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων, που χορηγείται από το ΤΕΑΠΑΣΑ, κατά την έξοδο του δικαιούχου  από το Σώμα, τις διατάξεις του ν. 4575/2018, με τα οποία επεστράφη το υπόλοιπο 50%, ανεξάρτητα που στους συνταξιούχους, λόγω των μνημονιακών περικοπών δεν ξεπέρασε το 1/3 του δικαιούμενου, θα έπρεπε τουλάχιστον να λάμβαναν από 2.500 , έως και 5.000€, ανάλογα με το βαθμό που έφεραν.

Οι μόνοι που θα λάβουν τα ποσά αυτά είναι όσοι άσκησαν ένδικο μέσο στα Διοικητικά Δικαστήρια και μάλιστα εντόκως. Ήδη για το θέμα αυτό εκδόθηκε  καταδικαστική  για το Ταμείο απόφαση, επί ομαδικής δικαστικής προσφυγής, που μάλιστα είναι και εκτελεστή, καθόσον το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναστολής του ΤΕΑΠΑΣΑ και είναι προ των πυλών -ante portas – και άλλες παρόμοιες αποφάσεις.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά το Ταμείο, καίτοι βιώσιμο,  συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό, για  τον οποίο αν μη τι άλλο δεν είναι άμοιρη ευθυνών η κάθε Ηγεσία.

Νικόλαος Σουπιώνης

Αντιστράτηγος ε.α. Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών