ΑΡΕΤΕΣ  ΤΟΥ  ΒΟΥΛΗΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Γράφει : Ο Δημήτριος Μητρόπουλος  Αντ/γος ε.α.

Επιτ. Υπαρχηγός. ΕΛ.ΑΣ. Πτυχ. Νομικής και Δημ. Δικαίου και Πολ. Επιστημών Νομικής Σχολής Αθηνών.

Συγγραφέας. Μέλος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων.

 

Η   Χ Ρ Η Σ Τ Ο Τ Η Τ Α

Η. ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ περιλαμβάνει την καλοσύνη , την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη του Θεού.

Είναι μία κοινωνική αρετή , που δίνει μία ανακούφιση στο περιβάλλον. Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος υπάρχει στο περιβάλλον , ξεκουράζει εκείνους που είναι γύρω του.

Γι’ αυτό ο Χρηστός άνθρωπος είναι αξιαγάπητος , είναι συμπαθής.

Γράφει ο Απόστολος Παύλος στούς Κορινθίους Β’ του επιστολή.

” Μηδεμίαν εν μηδενί διδόντες Προσκοπήν , ίνα μη μωμηθή η διακονία , αλλά εν’ παντί συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι , εν ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΙ.”

_ Το δεύτερο χριστιανικό γνώρισμα της Χριστιανικής αγάπης , στον ύμνο της αγάπης , είναι η ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ. “Η αγάπη μακροθυμεί” είναι το πρώτο .Το δεύτερο είναι ” η αγάπη ΧΡΗΣΤΕΥΕΤΑΙ.”

Τι θα πεί ” η αγάπη Χρηστεύεται ” .

Θα πει ότι η Χριστιανική αγάπη έχει μέσα της τη ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ , δηλαδή την αγαθοεργία .Και επομένως , ο χριστιανός του οποίου η αγάπη έχει την ιδιότητα της ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑΣ , σπουδάζει να είναι χρήσιμος και επωφελής στον πλησίον και όχι μόνο αυτό , δράττεται κάθε ευκαιρίας , όπως φανεί ευεργετικός και προσπαθεί να δημιουργήσει τέτοιες ευκαιρίες.

_ ΠΩΣ. ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ.

Με ελεημοσύνη προς τους φτωχούς και πολλές φορές και άπορους :

Η ελεημοσύνη μπορεί να γίνεται και από ανθρώπους που είναι ξένοι προς τη Χριστιανική αγάπη , γιατί μπορεί να είναι κάποιος γενναιόδωρος.

Επιπλέον , είναι φυσικό ο άνθρωπος , να αισθάνεται οίκτο και λύπη για τη δυστυχία του άλλου και υπάρχουν πολλοί τόσο πονετικοί άνθρωποι , οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν τον άλλο να πάσχει , αν και όλη τους η ζωή , κάθε άλλο παρά Χριστιανική μπορεί να χαρακτηρισθεί.

Επίσης άλλοι , επειδή θέλουν να απαλλαγούν , από την καθημερινή ενόχληση αυτού που ζητεί βοήθεια αναγκάζονται να προσφέρουν και κάνουν την ελεημοσύνη τους.

Υπάρχουν και κάποιοι που βοηθούν , γιατί σκέπτονται ότι μπορούν να βρεθούν και αυτοί κάποτε στη θέση εκείνου που ζητεί σήμερα βοήθεια.Η σκέψη αυτή , γεννά σ’ αυτούς φιλεήμονα διάθεσή.

_ Η χρηστότητα δεν είναι μία τυπική καλοσύνη , αλλά μια καλοσύνη με έργα αγαθά , που φανερώνουν την αγάπη του Χρηστού , προς τον πλησίον του.

Η αγάπη του Χριστιανού δείχνεται βασικά με τη συγχώρεση , αλλά και με έργα αγάπης και ενδιαφέροντος προς το συνάνθρωπο , ακόμα και αν αυτός μισεί τον άνθρωπο του Θεού.

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ. ΣΧΕΤΙΚΑ :

Ενδυθείτε λοιπόν , ως εκλεκτοί του Θεού , άγιοι και αγαπημένοι , σπλάχνα οικτιρμών , ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ , ταπεινοφροσύνην , πραότητα , μακροθυμία , υποφέροντας αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους , εάν τις έχει παράπονον κατά τινός.

_ Κατηργάσθη τη μεγάλη εξιλεωτική θυσία , ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα χαράς και να υπεραμυνθούμε σύμφωνα , με τη χάρη του , τη μετάνοια και τη ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ της , διδάσκει η εκδήλωση ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑΣ του Θεού.

Το προιόν αυτό του πνεύματος του Θεού , συνίσταται όχι μόνο από αγαθωσύνη , πίστι , χαρά , αγάπη , και ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ , αλλά και από ειρήνη , πραότητα , μακροθυμία και εγκράτεια.

Είναι η ιδιότητα που οι Χριστιανοί , πρέπει να φορέσουν σαν ένδυμα :

” Ενδυθείτε λοιπόν , ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και αγαπημένοι , σπλάχνα οικτιρμών , ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ , ταπεινοφροσύνην”.

Έχουν τις ιδιότητες της αγάπης , της ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑΣ , της πίστης στο Θεό , της χαράς , ειρήνης και εγκράτειας;

Υπερέχουν σε πίστι , αλλά και σε αγάπη , σε χαρά , σε ειρήνη , σε μακροθυμία , σε ΧΡΗΣΤΟΤΗΤΑ , σε αγαθοσύνη , σε πραότητα και σε εγκράτεια.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η. ΘΕΡΑΠΕΥΤΚΗ. ΔΥΝΑΜΗ. ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

_Τα τελευταία περίπου (40) σαράντα χρόνια , ο επιστήμονας Πανεπιστημίου του ΧΑΡΒΑΡΝΤ( Harvard) , Δρ.Χέρμερτ Μπένσον , (Herbert Benson , MD) , διεξάγει τις δικές του μελέτες γιά την προσευχή.

Ο ΜΠΕΝΣΟΝ έχει καταφέρει να αποδείξει σε μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου , τις φυσικές αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό , όταν κάποιος προσεύχεται.

Τα συμπεράσματά του , επιβεβαιώνονται κι από πρόσφατη έρευνα του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ. ΠΕΝΣΙΛΒΑΝΙΑΣ , από την οποία προκύπτει η εικόνα μιας έντονης και πολύπλοκης εγκεφαλικής , δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της προσευχής:

Όταν δηλαδή , ένα άτομο βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στη συγκέντρωση , αρχίζει να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα στο κύκλωμα του βρεγματικού λοβού του εγκεφάλου _ αυτό δηλαδή , που το βοηθά να προσανατολίζεται στον περιβάλλοντα χώρο και να κάνει τη διάκριση μεταξύ του εαυτού του και του γύρω κόσμου.

Ο ΒENSON έχει αποτυπώσει επίσης , την ” γαλήνη ” που στη συνέχεια περιβάλλει ολόκληρο τον εγκέφαλο.

_ Ταυτόχρονα , όμως , διαπίστωσε ότι τα κυκλώματα του μετωπιαίου και του κροταφικού λοβού ( τα οποία ελέγχουν το χρόνο και επιφέρουν αυτογνωσία ) αποσυνδέονται πλήρως .

” Η διασύνδεση σκέψης και επίγνωσης του οργανισμού διαλύεται εντελώς ” , λέει ο BENSON.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής :

” Κατά τη διάρκεια της προσευχής , τα πάντα αναβαθμίζονται συναισθηματικά και καταγράφονται στον εγκέφαλο ως ιδιαίτερα σημαντικά. Ίσως αυτό να ευθύνεται για την αίσθηση του δέους και της γαλήνης που αισθάνεται κάποιος , όταν προσεύχεται .

Το σώμα χαλαρώνει και η φυσιολογική δραστηριότητά του γίνεται ομοιόμορφη και είναι καλορυθμισμένη.

Μήπως όλα αυτά σημαίνουν ότι επικοινωνούμε σε μια υψηλότερη διάσταση από αυτή που βρισκόμαστε στην πραγματικότητα ;

” Αυτή η ερμηνεία είναι καθαρά υποκειμενική “, λέει ο BENSON .

” Εάν είστε θρησκευόμενοι , τότε αυτό θεωρείται ως δεδομένο ότι προέρχεται από το Θεό.

Αν δεν είστε θρησκευόμενοι , τότε προέρχεται από τον εγκέφαλο.”

Σας ευχαριστώ

Δημήτριος Μητρόπουλος