ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

1. Όπως έχω καταστήσει κατά το παρελθόν γνωστό η Ολομέλεια  του  Ελεγκτικού   Συνεδρίου με την υπ’ αρ. 4707/17.6.2015  απόφασή της, προέβη στην ακύρωση των πράξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), με τις  οποίες μειώθηκαν οι μισθολογικοί συντελεστές των ειδικών μισθολογίων, μεταξύ των οποίων και των στρατιωτικών συνταξιούχων, εξ αιτίας  των διατάξεων  του ν. 4093/2012.

Ήδη αποσπάσματα της απόφασης αρχίζουν να στέλνονται από το ΙΙΙ Τμήμα στο Γ.Λ.Κ, για εκτέλεση. Το κάθε απόσπασμα της απόφασης αφορά κάθε συνταξιούχο που άσκησε έφεση το έτος 2013 και αντίγραφο αυτού  κοινοποιείται παράλληλα και σ’ αυτόν. Ως προς το χρόνο έναρξης  εκτέλεσης  των αποφάσεων αυτών, δηλαδή τα ποσά  που οφείλει το Γ.Λ.Κ., να επιστρέψει στους δικαιούχους, κατόπιν της δικαστικής δικαίωσης  πιστεύω ότι θα γίνει εντός του έτους 2018, καθόσον εκ των πραγμάτων,  θα προηγηθεί η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών, με βάση τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4387/2016, όπως τροπ. με ν. 4472/2017.

2. Όσον αφορά για τους συναδέλφους που άσκησαν αγωγή για το ίδιο θέμα σε μεταγενέστερο χρόνο, για αυτούς εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεσή τους, πάντως ουσιαστικά και γι’ αυτούς θα υπάρξει δικαίωση, λόγω της ανωτέρω απόφασης της Ολομέλειας του Ελ.Σ

 

Σεπτέμβριος 2017

Νικόλαος Σουπιώνης, Αντιστράτηγος ε.α.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών