ΘΕΜΑ: « Δικαίωση για συναδέλφους που αποστρατεύθηκαν ως μη ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»

 

Σας γνωρίζουμε ότι εξεδόθη η πρώτη απόφαση του Α΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δίνει αναστολή  εκτέλεσης στην ένσταση κατά της αποφάσεως του Γ.Λ.Κ. Πρόκειται για ένα ικανό αριθμό συναδέλφων για τους οποίους το Γ.Λ.Κ. ζητούσε αναδρομικά από τις  συντάξεις τους από 1-10-2005.

Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη για τους συναδέλφους που αφορά και έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών που κατέβαλε η Ομοσπονδία μας για το συγκεκριμένο θέμα.