ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 887/2016

 Αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απόφαση υπ΄ αριθ. 887/2016) τον χρόνο αφετηρίας της αναπροσαρμογής των συντάξεων των στρατιωτικών,

Λόγω αυτού η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου επιδικάζει μεγαλύτερο χρόνο αναδρομικών στους συνταξιούχους στρατιωτικούς οι οποίοι τα δικαιούνται με βάση νόμους του 2000 και 2002.

Επί της ουσίας, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε πως ο χρόνος υπολογισμού άρχεται να μετρά από τότε που οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι στρατιωτικοί υπέβαλαν την αίτηση να διεκδικήσουν τα αναδρομικά που δικαιούνταν βάση των συγκεκριμένων νόμων.

Οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί είχαν ζητήσει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους με βάση τους νόμους 2838/2000 και 3016/2002, αλλά οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν με την αιτιολογία ότι οι διατάξεις των εν λόγω νόμων αφορούν μόνο τους ενεργεία στρατιωτικούς και όχι όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος τους.

Το 3οΤμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαίωσε τους συνταξιούχους και το ΓΛΚ συμμορφώθηκε με τις δικαστικές αποφάσεις. Όμως αναπροσάρμοσε τις συντάξεις, αλλά όρισε «ως αφετηρία της τριετούς αναδρομής των οικονομικών αποτελεσμάτων την πρώτη του μήνα έκδοσης των πράξεων αυτών».

Μετά τη διαφωνία για το χρόνο έναρξης των αναδρομικών επηλήφθηκε μετά από προδικαστικό ερώτημα η Ολομέλεια, η οποία έκρινε ότι ο τρόπος με τον οποίο το ΓΛΚ καθόρισε την αφετηρία υπολογισμού της αναπροσαρμογής των συντάξεων «παραβιάζει το δικαίωμα παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» των συνταξιούχων στρατιωτικών.

Έτσι κατά την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η αφετηρία αναπροσαρμογής των συντάξεων «πρέπει να οριστεί η ημερομηνία έκδοσης της (αρχικής) πράξης με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα τους» για υπαγωγή τους στο πλαίσιο των νόμων 2838/2000 και 3016/2002.

Ο Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Χριστολουκάς

       Aντ/γος ε.α.