ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 28/3/2019

Για το αξίωμα του Προέδρου

ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος Πρόεδρος

Για το Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  (κατά σειρά ψήφων)

ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΖΕΠΠΟΣ Παναγιώτης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΣΕΡΕΤΗΣ Δημήτριος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
ΖΩΗΣ Γεώργιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
     
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Σοφία Αναπληρωματικό Μέλος

Για το Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής  (κατά σειρά ψήφων)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ Παναγιώτης        Μέλος Ε.Ε.
ΖΩΗΣ Νικόλαος Μέλος Ε.Ε.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Μέλος Ε.Ε.
     
ΦΩΤΕΙΝΟΣ Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος