Η βασική αποστολή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού είναι η οικονομική ενίσχυση των Μερισματούχων με την παροχή Μερίσματος. Για τον λόγο αυτό το Μ.Τ.Σ. καταβάλλει μέρισμα, το οποίο, αρχής γενομένης από το Β΄ τρίμηνο έτους 2013, καταβάλλεται μηνιαία στις αρχές του επόμενου μήνα από εκείνον τον οποίο αφορά. Για δηλώσεις αλλαγών σε λογαριασμούς ή θανάτους εφίσταται η προσοχή να δηλώνονται έγκαιρα στη Δνση Παροχών του Μ.Τ.Σ.
Για την αλλαγή άλλων στοιχείων (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο κ.α.) αυτή μπορεί να γίνει και με ένα απλό τηλεφώνημα στο Τμήμα Καταβολής.
Για τυχόν αλλαγές σε λογαριασμούς τραπεζών χρειάζεται φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ώστε να φαίνεται ο λογαριασμός καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΔΣ/ΜΤΣ ενέκρινε την κατάθεση του μερίσματος σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς με πρώτο όνομα αυτό του δικαιούχου (μερισματούχου). Για το λόγο αυτό επιβάλλεται και η υποβολή από τον δικαιούχο Υπεύθυνης Δήλωσης (Ν.1599/86), στην οποία θα αναγράφει τα στοιχεία (ΑΦΜ, Αριθ. Ταυτότητας) των συνδικαιούχων μελών.. (FAX 210-3313030)
      Για να βρείτε το μικτό ποσό μερίσματος που πρόκειται να λάβετε κάντε κλικ εδώ.
       Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση μερίσματος συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία τους, αυτά δε είναι τα εξής:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου. Έντυπο αίτησης παρέχεται από τους φορείς (ΓΕΣ-ΕΛ.ΑΣ.) που προέρχονται οι μερισματούχοι ενώ το σχετικό αίτημα των ορφανικών οικογενειών εμπεριέχεται στην αίτηση χορήγησης του Βοηθήματος Θανάτου.

  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής του Κατάστασης

  3. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του

  4. Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας του

  5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού του σε οποιαδήποτε τράπεζα

  6. Αίτηση για αναγνώριση υπηρεσίας ως χρόνου μετοχικής σχέσης στο ΜΤΣ, βάσει της διάταξης του άρθρου 1 του Ν.2913/2001 και της υπ’αριθ. Φ.951.1/24/668890/Σ.1806/10 Απρ.2009/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ Απόφασης κ.ΥΕΘΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η πράξη κανονισμού σύνταξης αποστέλλεται στο ΜΤΣ απευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με CD.