ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΤΕΑΠΑΣΑ)

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΕΑΥΠΣ»

 Ι.  Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 1 Απριλίου 2013 στον ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ (πρώην ΤΑΥΠΣ) δεν είχαν απογράφει:

α) 127 συνταξιούχοι.
β) 40 χήρες και συνδικαιούχα τέκνα.

ΙΙ. Στους ανωτέρω έχουν ανασταλεί τα μερίσματα από τον ΤΕΑΥΠΣ και γίνονται ενέργειες για την εξεύρεση τους. Για όσους διαπιστωθεί ότι δεν βρίσκονται εν ζωή, θα αναζητηθούν τα μη δικαιούμενα μερίσματα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, τόσο από τους συνδικαιούχους των λογαριασμών, όσο και από τους κληρονόμους του θανόντος και θα κοινοποιήσουμε τις υποθέσεις τους στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου όπως υποχρεούμαστε.

ΙΙΙ. Παρακαλούμε όσοι συνταξιούχοι δεν απογράφησαν και τους έχει διακοπεί η σύνταξη να έρθουν σε επικοινωνία με τον ΤΕΑΥΠΣ στο τηλέφωνο 210-5276882.