Με ισχυρή πλειοψηφία (25 – 9) κρίθηκε οριστικά αντισυνταγματική από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου η εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, οι δικαστές του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, λόγω της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης, δεν έδωσαν αναδρομική ισχύ στην απόφασή τους παρά μόνο για όσους συνταξιούχους προσέφυγαν.

 Ειδικότερα, ως προς το σκέλος της απόφασης που αφορά στην αναδρομικότητα, με οριακή πλειοψηφία, 15-12, αποφασίστηκε ότι αναδρομικά δεν θα καταβληθούν στο σύνολο των συνταξιούχων, αλλά μόνο σε όσους έχουν προσφύγει. Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευσή της, που αναμένεται να γίνει τους προσεχείς μήνες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνει τους εν ενεργεία δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

 Η πλειοψηφία στην απόφαση περί αναδρομικότητας ήταν οριακή, καθώς απουσίαζαν δικαιολογημένα από την τελική διάσκεψη επτά δικαστές. Καταλυτική για την απόφαση περί αναδρομικότητας ήταν η παρούσα δημοσιονομική συγκυρία καθώς, αν τελικώς οι δικαστές αποφάσιζαν καθολική αναδρομική ισχύ, τότε εκτιμάται ότι αυτό θα δημιουργούσε σημαντικό κενό στον προϋπολογισμό. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο κατά της συνταγματικότητας της εισφοράς αλληλεγγύης είχαν προσφύγει συνταξιούχοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί αλλά και συνταξιούχοι όλων των σωμάτων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, Πυροσβεστικής κ.λπ.).

 Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική, καθώς, όπως εξηγούν νομικοί στην «Κ», προβλέπεται να προκαλέσει μπαράζ προσφυγών και από συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και από εν ενεργεία υπαλλήλους σε Αρειο Πάγο και ΣτΕ. Τα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας θα κληθούν, σε αυτή την περίπτωση, να αποφασίσουν εκ νέου επί του θέματος, και εφόσον οδηγηθούν σε διαφορετική κρίση από αυτήν του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τότε το θέμα θα κριθεί αμετάκλητα από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Αγαπητοί Συνάδελφοι ακολουθείστε την προτροπή μας για υποβολή εφέσεων, όπως σας έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενο τεύχος μας για κάθε εκκρεμότητα οικονομική καθ’ όσον μετά την παρέλευση των νομίμων προθεσμιών δεν υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης.