ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΕΑΠΑΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

                      ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 – 104 31 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ.: 210 52 28 253

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ -ΔΗΛΩΣΗ

Προς:

1)Εξοχότατο πρωθυπουργό της Ελλάδος,   κύριο Αντώνιο Σαμαρά.

2) Αξιότιμους κυρίους Βουλευτάς, του Β΄ Θερινού Τμήματος της Βουλής των Ελλήνων.

Εξοχότατε  Πρωθυπουργέ, κύριοι Βουλευτές.

 

1. Ως γνωστόν η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 2192-2196/2014 αποφάσεις  της  έκρινε  ως αντισυνταγματικό το Νόμο 4093/2012,  καθώς δέχθηκε ότι οι διατάξεις του, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ.2 και 29 παρ.9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ.5 και 25 παρ. 4.

2. Ειδικότερα:σύμφωνα με την ΣτΕ 2192/2014 Ολομέλεια: «……. Δεν εξετάσθηκε επίσης, (εν. από Κυβέρνηση-Νομοθέτη), αν οι αποδοχές των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας παραμένουν, και μετά τις νέες μειώσεις, επαρκείς για την αντιμετώπιση του κόστους αξιοπρεπούς διαβίωσης τους και ανάλογες της αποστολής τους………. σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών που συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού και, ιδίως, όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο ταμείο λόγω της άμεσης εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των επιβαλλομένων σε βάρος τους μέτρων για τον περιορισμό του δημοσίου ελλείμματος. Η δυνατότητα, όμως, αυτή δεν μπορεί να είναι απεριόριστη αλλά έχει ως όριο τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.»

3.  Εν κατακλείδι με  τις ανωτέρω αποφάσεις κρίθηκε ως  παράνομη η νομοθέτηση των επίμαχων διατάξεων, με τις οποίες μειώθηκαν για πολλοστή φορά οι συντάξιμες αποδοχές μας, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της διαταραχθείσας   ισορροπίας  των ηθικών και κοινωνικών αξιών, όχι μόνο στο ατομικό επίπεδο το δικό μας,  αλλά και γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς υπήρξε κατάφωρη παραβίαση  των αρχών της νομιμότητας και του κράτους δικαίου, γεγονός που απαιτεί άμεση επανόρθωση.

4.  Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις υποσχέσεις, δεν είδαμε κάποια νομοθετική κίνηση εκ μέρους της Κυβέρνησης Σας,  ως είχατε νομική , ηθική αλλά και πολιτική υποχρέωση προς την κατεύθυνση άμεσης εφαρμογής των ανωτέρω αποφάσεων του ΣΤΕ και άρση των αδικιών και των δυσμενών διακρίσεων που υπέστημεν.

5. Εξ αντιθέτου επιχειρείτε, σε αντίθεση με το γράμμα αλλά και το πνεύμα των ανωτέρω αποφάσεων του ΣΤΕ και νέα μείωση στα ελάχιστα εισοδήματα μας, με τρόπο έμμεσο και ειδικότερα με την ενσωμάτωση του βιώσιμου Ταμείου Επικουρικής μας Ασφάλισης (ΤΕΑΠΑΣΑ) στο αμφιβόλου βιωσιμώτητος  ΕΤΕΑ, γεγονός που θα έχει εκτός των άλλων και νέα  απομείωση ή και εξαφάνιση της ήδη πενιχράς επικουρικής μας σύνταξης.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι βουλευτές:

Επειδή με τις μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων έχετε οδηγήσει τα χαμηλά οικονομικώς  στρώματα του Ελληνικού  λαού  και όλους εμάς στην πλήρη εξαθλίωση, την φτώχεια και την απελπισία.

Επειδή πολλοί εξ ημών έχουν υπαχθεί ήδη στο  νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για να γλυτώσουν τα φτωχικά τους αλλά και για να διαφύγουν την πείνα και  το βιολογικό θάνατο, που θα συνέβαινε με τα βεβαιότητας για τους ίδιους  και τα παιδιά τους,  αν συνέχιζαν να πληρώνουν τους τραπεζίτες.

Σας καλούμε για ύστατη φορά να σταματήσετε επιτέλους να μειώνετε έτι περαιτέρω  τα ελάχιστα πλέον εισοδήματα εκείνων των ανθρώπων που στερήθηκαν βασικά ατομικά δικαιώματα για δεκαετίες, σε σύγκριση με όλους τους άλλους Έλληνες αλλά και που υπερασπίστηκαν την ασφάλεια και την τάξη του πολίτη, με κίνδυνο της ζωής και της σωματικής τους ακεραιότητας,  μαχόμενοι καθημερινά  το κοινό και το οργανωμένο έγκλημα, τα τελευταία χρόνια.

Ύστερα από τα ανωτέρω με την παρούσα, κύριε Πρωθυπουργέ  , σας θέτουμε πλέον ενώπιον των ευθυνών σας, τόσον εσάς αλλά  και όλους τους βουλευτές του Β΄ Θερινού Τμήματος της Βουλής, το οποίο καλείτε να ψηφίσει στις 08-08-2014, την ενσωμάτωση του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ.

Οι ευθύνες σας εκτός από γενικές-πολιτικές είναι πλέον και ατομικές ποινικές, παράβαση καθήκοντος 259, αλλά και αστικές, άρθρο 105 Εις ΝΑΚ, καθώς εκ προθέσεως και εν γνώσει σας πλέον όχι μόνον δεν εφαρμόζετε τις προρρηθείσες αποφάσεις του ΣΤΕ αλλά συνεχίζετε να περιφρονείτε τον στυλοβάτη των Δημοκρατικών Θεσμών, την Δικαιοσύνη, που έθεσε όριο, με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΣΤΕ σε κάθε νέα νομοθέτηση, ως η επιχειρούμενη ενσωμάτωση του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ που θα κατατείνει άμεσα ή έμμεσα σε νέα μείωση των ήδη πενιχρών συντάξιμων αποδοχών μας, τις αρχές της αναλογικότητας, της ισότητας στην κατανομή των δημοσίων βαρών και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

 

Αθήνα, 28/07/2014

Μ Ε    ΤΙΜΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας                         ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος