τεαπασα

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ.  του ΤΕΑΠΑΣΑ εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων σε τ. μετόχους των Ταμείων Πρόνοιας του Ταμείου ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ και ΤΠΥΠΣ που συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2012 και εντεύθεν μετά την ισχύ του ν.4307/2014.

Για λεπτομέρειες πατήστε εδώ —>  anaprosarmogh efapax