Κοινοποιούμε ως έχει το email του Αν/γου ε.α. Σουπιώνη Νικολάου που αφορά την αναπροσαρμογή των συντάξεων για το χρονικό διάστημα 2002-2005, κατα το οποίο οι μισθολογικές προαγωγές-αυξήσεις στους ενεργεία συναδέλφους δεν προβλέφθηκαν αντίστοιχα για τους απόστρατους…!!!

Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό και ευλογημένο καλοκαίρι.

           Μετά τη δικαίωση  όσων προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο  για την αναπροσαρμογή των συντάξεων βάσει των διατάξεων του ν. 2838/2000 και άρθρου 37 ν. 3016/2002 και ειδικότερα  για τη λήψη των δικαιούμενων εντόκως αναδρομικών για την τριετία 2002 -2005 και την άρνηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ελ.Σ. , λόγω του ότι  η γεννηθείσα  απαίτηση είναι πέραν της τριετίας, από  την  έκδοση  της απόφασης του Δικαστηρίου,  δύνανται όσοι επιθυμούν  και προκειμένου να τους αποδοθούν τα οφειλόμενα αναδρομικά  ποσά ν’ ασκήσουν αγωγή  αποζημίωσης  στο Ελ. Σ. , κατά το άρθρο 105 Εισ.ν. Α. για παράνομη παράλειψη των οργάνων του Δημοσίου, που εν προκειμένω έγκειται στη μη συμμόρφωσή τους με την απόφαση του Ελ. Σ.

         Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

            Με εκτίμηση

Νικόλαος  Σουπιώνης  Αντιστράτηγος ε.α.

τηλ. 6930962144