Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                  Τις νυκτερινές ώρες της 22/5/2016 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου με θέμα «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

                 Στις διατάξεις του περιλαμβάνονται νέα διαρθρωτικά μέτρα που έντεχνα και έμμεσα μειώνουν μισθούς και συντάξεις, καθιερώνουν δημοσιονομικό ρυθμιστή και  αναβάλουν μέχρι την 31-12-2016 και για εξεύρεση ισοδυνάμων την εφαρμογή της  άδικης «αναστολής μισθολογικής ωρίμανσης και προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια» που είχε κατατεθεί ως Τροπολογία 440/84  την 20.5.2016.

               Έτσι στην περίπτωση των ειδικών μισθολογίων καλούνται από την πολιτεία οι αρμόδιοι οικονομικοί υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκόμενων Υπουργείων να περικόψουν δαπάνες ώστε να εξοικονομήσουν τα απαραίτητα κονδύλια για την κάλυψη των ισοδυνάμων.

            Κατόπιν τούτων ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών διατρανώνει τη φωνή του και αιτείται την απόλυτη προστασία των θεσμοθετημένων οικονομικών δικαιωμάτων και συμφερόντων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιώνει την περιφρούρηση του αξιομάχου των θεσμών αυτών και αντιτίθεται σε κάθε αναστολή μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών.

          Επίσης καλεί την πολιτεία

να σεβαστεί την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος εκείνων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια

και να αποδεχθεί και να εφαρμόσει οριστικά τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. που αναφέρονται σε αυτά.  

           Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των εν ενεργεία συναδέλφων και στέκεται πιστός αρωγός τόσο στις προσπάθειες προστασίας των μισθολογικών κατακτήσεων όσο και σε εκείνες για την άρση των ανάλογων περικοπών των τελευταίων ετών.

Αθήνα 23 Μαΐου  2016

 

     Ο Γενικός Γραμματέας                                        Ο    Πρόεδρος

  Νικόλαος Δ. Χριστολουκάς                                Χρήστος Κονταρίδης

              Αντ/γος ε.α.                                                       Αντ/γος ε.α.