Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Όπως γνωρίζετε με το ν. 4093/2012 επιβληθήκαν μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές των στελεχών των Ε.Δ. και Σωμάτων Ασφαλείας, αναδρομικά από 1-8-2012. Για την προστασία των συμφερόντων των μελών των Ενώσεων των Αποστράτων Αξιωματικών των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και λοιπών άλλων εν ενεργεία στελεχών κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και προσβλήθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις του παραπάνω νόμου.

Η αίτηση ακύρωσης έγινε δεκτή και το Ανώτατο Δικαστήριο με την  υπ΄ αριθ. 2192/2014 Απόφασή του, έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και επίσης έκρινε ότι οι αποδοχές  πρέπει να επανέλθουν στο ύψος της 31/7/2012.

Ωστόσο η πολιτεία, κατά παράβαση των συνταγματικών της υποχρεώσεων, δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, αλλά  εξέδωσε το ν. 4307/2014 με τον οποίο διόρθωσε με μερική αποκατάσταση τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας σε ποσοστό 50%.

Για το λόγο αυτό κατατέθηκε νεότερη (δεύτερη) αίτηση ακύρωσης κατά της εκτελεστικής του ν. 4307/2014 αριθ. πρωτ. Οικ 2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014/  (ΦΕΚ Β 3093/18-11-2014) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υπουργού Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου με τίτλο «Καταβολή αναπροσαρμοσμένων αποδοχών και συντάξεων καθώς και διαφοράς αποδοχών και συντάξεων προς τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εν ενεργεία και συνταξιούχους».

Και αυτή η αίτηση έγινε αποδεκτή με την πρόσφατη υπ’ αριθ. 1128/2016 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση του μισθολογίου των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και η διαμόρφωση των συντάξιμων αποδοχών σε χαμηλότερα κατά 50% επίπεδα από τα προβλεπόμενα, ενώ επανέλαβε στην κρίση του ότι οι αποδοχές πρέπει να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς.

Επειδή η διοίκηση αρνείται έως και σήμερα να συμμορφωθεί (με νομοθετική ρύθμιση) με τις παραπάνω Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι αναγκαία η άσκηση Αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση της διαφοράς του 50% των μειώσεων των συντάξιμων αποδοχών.

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών με ευθύνη καλεί τα μέλη του να ενημερώνονται προσωπικά από έμπειρα και εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία της προτίμησής τους για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων ατομικών στοιχείων και τη διαδικασία άσκησης της Αγωγής τους στο Ελεγκτικό Συνέδριο (ομαδικά ή ατομικά).

Τα μέλη του Συνδέσμου που δυσκολεύονται στην αναζήτηση της κατάλληλης κατά περίπτωση δυνατής ενημέρωσης από ειδικούς νομικούς συμβούλους για ατομικές ή ομαδικές, αγωγές ή άλλες διοικητικές ή οικονομικές διεκδικήσεις και επιθυμούν για τις ανάλογες επιλογές τους και περαιτέρω ενέργειες να έχουν την αρχική ενδεικτική βοήθεια και συνεργασία του συνδικαλιστικού τους φορέα παρακαλούνται να προσέρχονται στα Γραφεία του Συνδέσμου (Μενάνδρου 54, 5ος όροφος, Αθήνα) ή να επικοινωνούν μαζί μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 – 12.30