ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Ύστερα από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα στην Αθήνα την 6η  Απριλίου 2017 και στους χώρους των Γραφείων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Ικτίνου 2, η 1η (πρώτη) Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Συνδέσμων και Ενώσεων Αποστράτων Ασφαλείας Αττικής.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των Δ.Σ. των παρακάτω αντιστοίχων Σωματείων της Περιφέρειας Αττικής  ήτοι :

 

 1. Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών,
 2. Η Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων,
 3. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Αστυνομικών τ. Αστυνομίας Πόλεων & Ελληνικής Αστυνομίας « Άγιος Αθανάσιος»,
 4. Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Γλυφάδας,
 5. Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Δυτικής Αττικής,
 6. Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ηλιούπολης,
 7. Η Λέσχη Αστυνομικών Πειραιά,
 8. Η Ένωση Αποστράτων Ε.Κ.Α.Μ. ,
 9. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Α.Π.Σ.),
 10. Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Ε.Α.Α.Λ.Σ.),
 11. Λέσχη Λιμενικού Σώματος Πειραιά,
 12. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,

Επίσης για λόγους κοινού ενδιαφέροντος παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι :

 1. Της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Αττικής
 2. Του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής
 3. Του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας / Εθνικό Τμήμα Ελλάδος

 

Σκοπός της περιφερειακής συνδιάσκεψης είναι η συνεννόηση και υπογραφή Συμφώνου ισότιμης Συνεργασίας για κοινές δράσεις που θα στοχεύουν :

 

α. Στην προάσπιση, προώθηση  και βελτίωση των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών τους και των προστατευομένων μελών των οικογενειών τους, καθώς και της υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αυτών.

 

β. Στην ψυχαγωγία των προαναφερομένων μελών, καθώς  και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους και επίσης στον από κοινού προγραμματισμό ημερίδων ή διημερίδων σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά, γεωστρατηγικής και ασφάλειας ή άλλης επιστημονικής ανάπτυξης που ήθελε συμφωνηθεί.

 

γ. Στην προβολή των δραστηριοτήτων και της ιστορίας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς  και στην απότιση φόρου τιμής στη μνήμη των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος συναδέλφων.

 

δ.  Στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας  με τις οργανώσεις αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις οργανώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων των Σωμάτων Ασφαλείας και στην παροχή προς τα μέλη τους κάθε νόμιμης στήριξης για την αντιμετώπιση αδικιών ή προφανώς αδίκων σε βάρος τους επιθέσεων.

 

ε. Στη ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με Εθνικές. Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Δομές

 

στ. Η συμμετοχή σε αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Φορείς

 

ζ. Στην προσυπογραφή Ειδικού Συμφώνου Κοινών Δράσεων των Σωματείων όπου θα περιγράφονται αναλυτικότερα οι σκοποί και οι στόχοι της κοινής δράσης των συμμετεχόντων Σωματείων.

Στη αρχική αυτή συνάντηση πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν θετικά όλοι οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι Ενώσεων και Συνδέσμων Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα οι κ.κ. εκπρόσωποι των Σωματείων

 • Πιστοποίησαν το ενδιαφέρον τους για την τακτική συμμετοχή τους σε αντίστοιχες συνεδριάσεις,
 • Ανέπτυξαν τις θέσεις τους για τη μελλοντική πιθανή υπογραφή Συμφώνου ισότιμης Συνεργασίας σε κοινές δράσεις,
 • Επικύρωσαν την παρουσία τους προσυπογράφοντας χωρίς δεσμεύσεις τη διενέργεια της πρώτης άτυπης συνδιάσκεψης και
 • Δήλωσαν την επόμενη συμμετοχή τους ύστερα από την έγκριση των αντιστοίχων Διοικητικών του Συμβουλίων τους με κατάθεση και ανάπτυξη προτάσεων για την επιτυχία των κοινών σκοπών και στόχων.

Αθήνα,   Μάιος  2017

Το Δ.Σ.

του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών