Αθήνα 25 Ιουνίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ-ΚΩΝ ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  (Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.)

  Σιγή «ιχθύος» παρατηρείται εκ μέρους της Κυβέρνησης,  παρά την παρέλευση περίπου ενός 15νθήμερου από τη δημοσίευση των Αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ. τ. Ε. ( 2192/13-6-2014), αναφορικά με την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν. 4093/2012, με αποτέλεσμα να διογκώνεται η παραπληροφόρηση και να κατακλύζεται η Ομοσπονδία μας από τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας των μελών μας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αποφάνθηκε αμετάκλητα για την αντισυνταγματικότητα των μισθολογικών περικοπών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και αποστρατεία, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας για τα παραγόμενα αποτελέσματα σε ένα κράτος δικαίου. Σύμφωνα με την απόφαση,  επιβάλλεται ουσιαστικά στο ελληνικό δημόσιο να συμμορφωθεί άμεσα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις του, ήτοι: α. να δρομολογήσει την επιστροφή του μισθολογίου στην προτεραία κατάσταση (Ιούλιος 2012) και β. να επιστρέψει τις δικαιούμενες αναδρομικές αποζημιώσεις.

  Η Ελληνική Κυβέρνηση, ας αναλογισθεί τις αυτονόητες παραλείψεις της προς τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς, που ήρθε να αποκαταστήσει η απόφαση του Σ τ Ε, γιατί γνωρίζει καλά ότι η προαναφερόμενη κατηγορία, ήταν η χαμηλότερα, με μεγάλη διαφορά, αμειβόμενη έναντι των άλλων κατηγοριών των ειδικών μισθολογίων και χωρίς παρελκυστικές τακτικές ή άλλες προφάσεις, ας αποδώσει το στοιχειώδη σεβασμό και την επιβαλλόμενη αξιοπρέπεια σε έναν κλάδο στελεχών που μάχονταν ή μάχεται   καθημερινά κάτω  από  συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς και αντίξοες.

  Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των χιλιάδων αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας, που υφίστανται τις άδικες, δυσανάλογες και  οριζόντιες επιπτώσεις των «μνημονιακών» πολιτικών, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, άμεσα, με σχετική νομοθετική ρύθμιση να αποκαταστήσει τους μισθούς  και τις συντάξεις των στελεχών  των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμόζοντας τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως ήδη συμμορφούμενη, πράττει για τους δικαστικούς.