Ενημερωτικό άρθρο του Aντ/γου ε.α. και νομικού κ. Νικολάου ΣΟΥΠΙΩΝΗ

Αναδρομικά ποσοστιαίων μειώσεων ν. 4093/2012

  1.   Το ΣτΕ με τις υπ’ αρ. 2287 – 2288 αποφάσεις του το έτος 2015 είχε διαγνώσει ως αντισυνταγματικές τις ποσοστιαίες περικοπές των ν. 4051 & 4093/2012.

Με πρόσφατη απόφασή του (1439/2020) για το 11μηνο (15/6/2015 ημερ. δημοσίευσης αποφάσεων ΣτΕ – 12/5/2016 ημερομηνία δημοσίευσης ν. 4387/2016) που υπήρξε νομοθετικό κενό, καλεί την  Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του 2015 και να καταβληθούν στους συνταξιούχους τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.

Σε μεταγενέστερο χρόνο το Ελ. Σ.. δικάζοντας στην Ολομέλεια αγωγή συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού με απόφασή του διέγνωσε την αντισυνταγματικότητα μόνο των ποσοστιαίων μειώσεων των περικοπών του ν. 4093/2012, παρότι συνέτρεχαν τα ίδια σχεδόν δημοσιονομικά δεδομένα και για τις μειώσεις του ν. 4051 που δεν απείχαν χρονικά.

Έτσι σήμερα δημιουργείται το παράξενο για μεν τους συνταξιούχους του ιδιωτικού Τομέα τα αναδρομικά που θα δοθούν μέσα Οκτωβρίου θα περιλαμβάνουν τις ποσοστιαίες μειώσεις και των δύο νόμων αντίθετα για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων και οι στρατιωτικοί μόνο τις μειώσεις του ν. 4093/2012.

Πλέον η διαφορά αυτή των Ανωτάτων Δικαστηρίων θα επιλυθεί σε βάθος 5ετίας στο ΑΕΔ.

2.   Όσοι έχουν ασκήσει αγωγή στο Ελ. Σ. η λήψη των αναδρομικών δεν επηρεάζει  τυχόν άλλες δικαστικές τους διεκδικήσεις ως προς το θέμα και ειδικότερα για τις απαιτήσεις των ετών 2017 -2018.

3.   Για όσους επιθυμούν να ασκήσουν τώρα αγωγή, αφενός θα πρέπει βάσει της νομοθετικής ρύθμισης με την οποία  θα δοθούν τα αναδρομικά του 11μηνου να παραιτηθούν αυτών και αφετέρου για το μεγαλύτερο διάστημα από έτος 2015 έως 2018 εγείρονται σοβαρά ζητήματα  παραγραφής των απαιτήσεων. Κατά συνέπεια η άσκηση αγωγών στον παρόντα χρόνο δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και αποτρέπω αυτό, καθόσον η κρίση της παραγραφής ανήκει καθαυτού στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.