ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΥΠ. ΣΥΝΤΑΞΗΣ scanΘ Ε Μ Α
Επανυπολογισμός Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/16

Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση-πράξη επανυπολογισμού της σύνταξής από 1-1-2019 (αφορά παλαιούς συνταξιούχους μέχρι 12-5-2016), ωστόσο η νέα σύνταξη καταβάλλεται με μεταβολή της αρχικής βάση του νέου νόμου 4387/2016 (άρθρα 14,7,8,13).
Απαιτείται για την προσωπική ενημέρωση των συνταξιούχων
Αίτηση – Ένσταση
επανυπολογισμού της Σύνταξης σύμφωνα με το Ν. 4387/16

Γίνεται γνωστό ότι μετά από ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης του Γ.Λ.Κ. / ΕΦΚΑ οι υποβαλλόμενες Αιτήσεις – Ενστάσεις μπορεί να συνοδεύονται από παράβολο των 20€ (ο κωδικός ηλεκτρον. παραβόλου είναι : 8397 – Φορέας Υπουργείου Δικαιοσύνης).

Η υποβολή τους μαζί με παράβολο λαμβάνεται υπ’ όψη ως Ένσταση και ακολουθείται διαφορετική διαδικασία.

Όταν η Αίτηση δεν συνοδεύεται με παράβολο λαμβάνεται υπόψη ως απλή Αίτηση.

Παρακαλούμε τα μέλη του Συνδέσμου για ενημέρωση.

WORD KEIMENO ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ==>ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ==>ΕΝΤΥΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ==> ΣΑΠΑΣΑ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 ΑΘΗΝΑ

(PDF ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ