ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -ΕΚΔΟΣΗΣ Ή ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ

οδηγίες εγγραφής

Αγαπητοί συνάδελφοι απόστρατοι Σωμάτων Ασφαλείας, επισυνάπτουμε έντυπα αίτησης και υπευθύνου δήλωσης,  τα οποία, αφού συμπληρώσετε και υπογράψετε, να τα σκανάρετε ή να φωτογραφίσετε μαζί με τη σχετική απόφαση αποστρατείας σας, όπου φαίνεται ο αποστρατευτικός σας βαθμός και να διαβιβάσετε αυτά στο παρόν email του Συνδέσμου μας (sapasat@yahoo.gr) επισυνάπτοντας επίσης μία μικρών διαστάσεων φωτογραφία σας με στολή ή χωρίς,  σε μορφή jpg, όπως αυτές που χρησιμοποιούμε για τις ταυτότητες.

   Σύμφωνα με αποφάσεις του Συνδέσμου, υφίσταται υποχρέωση καταβολής των 20 € για την εγγραφή (συνδρομή), η οποία θα παρακρατείται μελλοντικά αυτόματα από το επικουρικό σας Ταμείο  κάθε μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους καθώς 10 € για την έκδοση του ειδικού δελτίου ταυτότητας μέλους.  Το ποσό των 10€ κατατίθεται στον ειδικό λογαριασμό  ΙΒΑΝ: GR4101718320006832133324205 αποκλειστικά στη Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ με αιτιολογία:  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗ -ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
    Επισημαίνεται ότι, η πληρωμή σε άλλη τράπεζα επιφέρει χρέωση (έξοδα) που επιβαρύνει αποκλειστικά τον καταθέτη.
 
    Η υποβολή των δικαιολογητικών και η πληρωμή μπορεί να γίνει και στο γραφείο του Συνδέσμου μας εργάσιμες ημέρες από 9.30-13.30 ώρας Τηλ.2105228035

    Υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ταχυδρομικά της ταυτότητας μέλους στη δ/νση κατοικίας που έχετε δηλώσει με επιπλέον κόστος 5,00 € που κατατίθεται στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό αθροιστικά με τη καταβολή για την έκδοση ταυτότητας μέλους.

    Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή πληροφορία.

Για να κατεβάσετε τα έντυπα πατήστε παρακάτω :

1.Αίτηση Εγγραφής Μέλους & Έκδοσης Ειδικού Δελτίου Αποστράτου

2.Υπεύθυνη Δήλωση Παρακράτησης Ετήσιας Συνδρομής

3.Αίτηση Επανέκδοσης Ειδικού Δελτίου Αποστράτου

4.Υπεύθυνη Δήλωση Διαγραφής Μέλους