Αναρτάται  ως έχει η από 2-4-2015 επιστολή του Αντ/γου ε.α.  Σουπιώνη Νικολάου προς ενημέρωση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεδομένου ότι, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το τελευταίο χρονικό διάστημα αποστέλλει στους απόστρατους πράξεις αναπροσαρμογής της σύνταξής τους με βάση τα νέα μισθολογικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά την ψήφιση του ν. 4307/2014 , γνωρίζουμε ότι όσοι έχουν  ασκήσει  έφεση ή αγωγή κατά των διατάξεων του ν. 4093/2012, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν απαιτείται στην παρούσα χρονική στιγμή να προβούν  σε καμία άλλη νομική ενέργεια.

Για όσους άσκησαν έφεση το Μάρτιο του 2013 αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου αποφάνθηκε υπέρ της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4093/2012, για τους μισθολογικούς συντελεστές  του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας.

Για όσους  ασκήθηκε το Δεκέμβριο – Ιανουάριο 2015 αγωγή στο Ελ. Σ, για την εν λόγω αιτία, καθόσον δεν είχαν ασκήσει προ διετίας έφεση, η ως άνω απόφαση, μετά τη δημοσίευσή της θα αποτελέσει και γι’ αυτούς   δεδικασμένο για την ικανοποίηση και του δικού τους αιτήματος.

Πέραν των αναφερόμενων, τα όποια δημοσιεύματα, για άμεση νομοθετική ρύθμιση από μέρους της Κυβέρνησης της αποκατάστασης των συντελεστών αποδοχών σε ολόκληρο, προ του ν. 4093/2012, καλοδεχούμενα είναι, παρ’ ότι υφίστανται σημαντικές οικονομικές δυσκολίες ως προς τούτο. Εκτός και εάν υποχρεωθεί να προβεί σ’ αυτό, κατόπιν συμμόρφωσής της, όπως εξάλλου ρητά έχει δεσμευθεί, με τις αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων που έχουν κρίνει τις σχετικές με τα ειδικά μισθολόγια διατάξεις του ν. 4093/2012 αντισυνταγματικές. Στην περίπτωση αυτή οι μη έχοντες ασκήσει έφεση ή αγωγή είναι σφόδρα πιθανόν να μην ικανοποιηθούν αναδρομικά, όχι μόνο εξ αιτίας των δύσκολων οικονομικών συγκυριών, αλλά και για λόγους παραγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημόσιου Λογιστικού  και του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ( άρθρα 60 και 61).

Για οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη ή ενέργεια που θα απαιτηθεί θα σας γνωρίσουμε σχετικά.

Αθήνα,  2      Απριλίου 2015

Με εκτίμηση

Δημήτριος Δημητρίου                             Νικόλαος Σουπιώνης

Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής                   Αντιστράτηγος ε.α.