ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΜΤΣ

Γνωρίζουμε στους μερισματούχους του Μ.Τ.Σ. και δικαιούχους του ΝΙΜΤΣ ότι μπορούν υποβάλλοντας αίτηση η σύζυγος τους και οι θυγατέρες τους να εκδώσουν Κάρτα νοσηλείας. Την Αίτηση υποβάλουν στο ισόγειο του Μ.Τ.Σ προσκομίζοντας μία φωτογραφία και το βιβλιάριο υγείας ( αν το ζητήσουν ) και το έγγραφο μερίσματος του ΜΤΣ του Μερισματούχου, προκειμένου μηχανογραφηθούν και έτσι δεν θα πληρώνουν τα 5 ευρώ είσοδο στο ΝΙΜΤΣ και παράλληλα θα έχουν πρόσβαση στα εξωτερικά ιατρεία για γυναικολογικές – μαστογραφία και άλλες εξετάσεις . Βλέπε αίτηση στην ιστοσελίδα μας .

001ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΙΜΤΣ