ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ   Το Καταστατικό του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με την…