Βιογραφικό σημείωμα Σπουδές: Μεταπτυχιακό « Η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της », Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομική Ακαδημία. Μεταπτυχιακό, Κράτος και Δημόσια…