Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών

Μενάνδρου 54

10131 Αθήνα

τηλ. 210-5228035   φαξ 210-5228253

email…..   sapasat@yahoo.gr

sapasath@gmail.com